Over ons

Geschiedenis

De Toneelgroep Reuver is in 1939 opgericht op initiatief van mevrouw Mien Cremers-Julicher. Toen nog onder de naam Roomskatholieke Toneelgroep Reuver als onderdeel van het WKA (Werkverband Katholiek Amateurtoneel). Het eerste stuk dat gespeeld werd was ‘Schip in nood’ van G. Lenssen. Maar dat zal waarschijnlijk niet het enige stuk zijn geweest; in die tijd speelde men wel 4 of 5 korte stukken in een jaar. Tegenwoordig brengen zowel de volwassenen als de jeugdgroep één stuk per jaar op de planken. Bij de jeugd zijn dat vooral sprookjes, veelal in musicalvorm. Bij de volwassenen zijn komedies en kluchten favoriet.

SCAN1869 (3)

familie Cremers-Julicher

In 1942 werd het toneelspel onderbroken; de Duitsers verboden het in oorlogstijd te spelen. In 1946 kon men het spel weer hervatten en werd er weer gerepeteerd in het oude pand van de heer Frits Schoeber, kleermaker in het dorp. Later werd er gerepeteerd in het Luxor Theater van de familie Paquay, waar de leden zich moesten omkleden tussen de instrumenten van de harmonie, die de locatie ook als oefenruimte benutte. Later volgden nog de Patronaatshal en de Schakel, waar nu ook gerepeteerd wordt op de dinsdagavond.

In 1954 volgde de oprichting van de jeugdafdeling die in vroeger jaren zo’n zestig leden telde en veelal samenwerkte met andere verenigingen in het dorp. Was er een optreden van bijvoorbeeld het Philharmonisch Gezelschap of het mannenkoor, dan werd dat aangevuld met een toneeloptreden. Er zijn ook vele jaren geweest dat de jeugd op locatie optrad; met bussen ging de groep dan naar verzorgingshuizen optreden als verpleeghuis Camillus of naar St. Anna in Heel.

Met trots kunnen we zeggen dat we een saamhorige en gezellige toneelfamilie zijn die niet alleen reeds een 75-jarig jubileum vierde voor de volwassenen en een 65-jarig jubileum voor de jeugdgroep, maar waar ook ooit Huub Stapel lid van was. Wilt u graag meer informatie over de jeugdgroep, kijk dan bij  ‘jeugd‘. De volwassenen bestaat momenteel uit 15 spelende leden maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe toneelvrienden, zowel voor op de bühne als achter de schermen. Heeft u interesse, kijk dan bij ‘senioren‘ of neem contact op met het bestuur.

De toneelgroep bestaat inmiddels al heel wat jaren als stichting, afhankelijk van subsidieregelingen die we hard nodig hebben aangezien toneeluitvoeringen een relatief dure bezigheid zijn. Denk aan grime en kostuums maar zeker ook zaalhuur.

 

 

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background